Kommunale tilskuddsmidler til frivillighet og kulturformål

Les miserables fremført av Kirkens korskole Nøtterøy. Foto. - Klikk for stort bilde Kirkens korskole Nøtterøy

Færder kommune gir tilskudd til frivillige lag, foreninger og organisasjoner, og til kunst- og kulturformål. Det kan søkes om medlemstilskudd, strømrefusjon til anlegg, prosjekttilskudd og arrangementsstøtte.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til frivillighet og kulturformål

For mer informasjon om kategoriene, og retningslinjer for hvem som kan søke, trykk her (PDF, 896 kB).

Følgende kategorier kan det søkes tilskudd til:

Søknadsfrist 1. desember:

  • Tilskudd pr. betalende aktivt medlem fra 6 til og med 19 år bosatt i Færder kommune.
  • Refusjon av strømutgifter til anlegg som eies av lokale frivillige lag, foreninger og organisasjoner.
  • Prosjekttilskudd. Det kan søkes om inntil kr 50 000 pr. søknad. Det kan søkes om tilskudd til nye prosjekter i følgende kategorier:
    • a) Enkeltstående eller gjentagende kulturprosjekt.
    • b) Etablering av ny organisasjon, eller medlems- og organisasjonsutvikling.
    • c) Anleggsutvikling – prosjektering og rehabilitering.

Prosjekter med lokal betydning og bred appell prioriteres. I tillegg prioriteres prosjekter med fokus på inkludering, kulturminner og barn og unge. Det gis prosjektmidler til maks to prosjekter årlig pr. søker.

Løpende søknadsfrist:

Slik søker du:

Fyll ut søknadsskjema for den kategorien dere ønsker å søke tilskudd gjennom:

Svar på søknaden kan forventes i slutten av januar.

Rapportering på bruk av prosjekttilskudd

Mottakere av prosjekttilskudd skal rapportere på bruk av midlene innen 1. desember året etter søknadsåret. Dette gjelder både ferdig gjennomførte prosjekter og påbegynte prosjekter.

Benytt følgende rapporteringsskjema: Rapporteringsskjema for prosjekttilskudd

Helena Bisgaard
Rådgiver - frivillighet
E-post