Kommunale tilskuddsmidler til frivillighet og kulturformål

Les miserables fremført av Kirkens korskole Nøtterøy. Foto. - Klikk for stort bilde Kirkens korskole Nøtterøy

Færder kommune gir tilskudd til frivillige lag, foreninger og organisasjoner, og til kunst- og kulturformål. Det kan søkes om medlemstilskudd, strømrefusjon til anlegg, prosjekttilskudd og arrangementsstøtte.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til frivillighet og kulturformål

For mer informasjon om kategoriene, og retningslinjer for hvem som kan søke, trykk her (PDF, 213 kB).

Følgende kategorier kan det søkes tilskudd til:

Søknadsfrist 1. desember:

  • Tilskudd pr. betalende aktivt medlem fra 6 til og med 19 år bosatt i Færder kommune.
  • Refusjon av strømutgifter til anlegg som eies av lokale frivillige lag, foreninger og organisasjoner.
  • Prosjekttilskudd. Det kan søkes om inntil kr 50 000 pr. søknad. Det kan søkes om tilskudd til nye prosjekter i følgende kategorier:
    • a) Enkeltstående eller gjentagende kulturprosjekt.
    • b) Etablering av ny organisasjon, eller medlems- og organisasjonsutvikling.
    • c) Anleggsutvikling – prosjektering og rehabilitering.

Prosjekter med lokal betydning og bred appell prioriteres. I tillegg prioriteres prosjekter med fokus på inkludering, kulturminner og barn og unge. Det gis prosjektmidler til maks to prosjekter årlig pr. søker. Det kan søkes om tilskudd til samme gjentagende kulturprosjekt maks tre ganger.

I tillegg kan det søkes om driftstilskudd til kulturminneformål. Driftstilskuddet kan brukes fritt til drift av organisasjoner som har som hovedvirke å bevare lokale, materielle kulturminner og formidling av disse. Det kan søkes driftstilskudd på inntil kr. 100.000 pr. år. Organisasjoner med lav grad av inntjening av egen drift, men med stor grad av bredt formidlingspotensiale og stor opplevelsesverdi av de materielle, lokale kulturminnene de bevarer vil bli prioritert.

Slik søker du:

Fyll ut søknadsskjema for den kategorien dere ønsker å søke tilskudd gjennom:

Svar på søknaden kan forventes i februar.

Rapportering på bruk av prosjekttilskudd

Mottakere av prosjekttilskudd skal rapportere på bruk av midlene innen 1. desember året etter søknadsåret. Dette gjelder både ferdig gjennomførte prosjekter og påbegynte prosjekter.

Benytt følgende rapporteringsskjema: Rapporteringsskjema for prosjekttilskudd

Kommunal arrangementsstøtte

Støtteordningen er til for frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Færder kommune. Det kan søkes støtte til egne arrangementer for idrett, friluftsliv og kultur. Arrangementene må finne sted i Færder kommune eller ha en tydelig tilknytning til Færder. Arrangementet det søkes støtte til må være nytt og kan ikke ha vært gjennomført tidligere. Maks søknadssum er kr. 10.000. Les mer om støtteordningen her:

Helena Bisgaard
Rådgiver
E-post
Telefon 90 55 60 21