Færder fritidskasse

Færder kommune har fått midler av Bufdir til et treårig prosjekt kalt «Færder fritidskasse». Det kan søkes om støtte til deltagelse på fritidsaktiviteter for barn og unge opp til 24 år fra fritidskassen.

Ta kontakt med deres nærmeste kontaktperson (lærer, miljøarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut, helsesykepleier etc.) i kommunen for mer informasjon om ordningen. AMS har søknadsskjema som kontaktpersonen kan benytte.

fritidsaktiviteter - Klikk for stort bilde