Verdifull transport

 

Formålet med Verdifull transportkampanje er å bedre holdninger til bruk av sikkerhetsutstyr i trafikken og til trafikksikkerhet generelt hos medlemmer, ledere, trenere/instruktører og foreldre som er tilknyttet lag/foreninger. 

Færder kommune har vedtatt en nullvisjon - null skadde og drepte i trafikken. Visjonen bygger på et delt ansvar. Kommunen har ansvar for å utforme transportsystemer slik at det fremmer riktig adferd hos trafikantene. Trafikantene må ta sin del av ansvaret ved å følge lover og regler, og å opptre aktsomt.

Hvorfor skal lag og foreninger tenke trafikksikkerhet?

 • Deres virksomhet utløser betydelig transport til treninger, øvelser, konkurranser, samlinger og stevner.
 • Utøvere og medlemmer er det mest verdifulle dere har.
 • Trafikksikkerhet er skadeforebyggende.
 • Klare holdninger til trafikksikkerhet skaper trygghet.
 • Det styrker omdømmet til laget/foreningen.

Dette vil kommunen gjøre:

 • Gi et økonomisk tilskudd på inntil kr. 25.000.
 • Bidra med faglig støtte og hjelp.

Hva må lag og foreninger gjøre?

 • Utarbeidet en reisepolicy, som forankres internt. Denne skal minimum ta stilling til fart, bilbelte, refleks og hjelm.
 • Rapportere til kommunen.

I tillegg til dette utfordrer kommunen lag og foreninger også til å gjennomføre aktiviteter og stunt hvor tema er trafikksikkerhet.

Mer informasjon om kampanjen finnes her (PDF, 568 kB).

Nøtterøy Amatørteater har laget inspirasjonsvideo for kampanjen. Se videoen her.

Forslag til reisepolicy:

 • Vi bruker alltid sykkelhjelm og sykkelen er i tilfredsstillende stand.
 • Vi bruker alltid hjelm og ev. annet beskyttelsesutstyr på andre fremkomstmidler som el-sparkesykkel, sparkesykkel, rullebrett og annet.
 • Vi bruker alltid refleks.
 • Vi bruker alltid bilbelte, også når vi sitter i baksetet.
 • Vi tilpasser alltid farten etter forholdene og respekterer fartsgrensen.
 • Vi bruker aldri mobiltelefon bak rattet.

Søknadskjema og rapporteringsskjema

Trafikksikre lag og foreninger

Disse foreningene har fått godkjent sitt arbeid for trafikksikkerhet gjennom kampanjen Verdifull transport:

 • Nøtterøy Badmintonklubb
 • Nøtterøy idrettsforening
 • 3. Nøtterøy Speidergruppe
 • Husøy og Foynland idrettsforening
 • Husøy Sjøspeidergruppe
 • Nøtterøy Amatørteater
 • Tønsberg Seilforening
 • Nøtterøy Turn
 • Nøtterøy Skolekorps
 • Tjøme skateklubb
Tore Birkeland
Rådgiver
E-post
Telefon 97 04 48 75