Tilskuddsordninger for friluftsliv

Foruten spillemiddelordningen finnes det flere tilskuddsordninger for anleggsprosjekter og aktivitetstiltak innen friluftsliv.

Les mer om ordningene under:

Tore Birkeland
Idrettsrådgiver
E-post