Tilskuddsordninger for friluftsliv

 

Foruten spillemiddelordningen finnes det flere tilskuddsordninger for anleggsprosjekter og aktivitetstiltak innen friluftsliv.

Les mer om ordningene under:

Tore Birkeland
Rådgiver
E-post
Telefon 97 04 48 75