Leie av uteområdene på Verdens Ende

Alle som ønsker arrangementer på uteområder på Verdens Ende må søke kommunen. Arrangement på besøkssenteret og/eller restauranten avtales med dem direkte.

Hva kan du søke om?

 • Private arrangementer for privat publikum (vielser o.l.) Her søker du om vielse.
 • Frivillige arrangementer (idrettsarrangementer o.l.)
 • Offentlige og kommersielle arrangementer (teater, konserter o.l.)

Hvordan søke?

Send søknad til kommunen per e-post til:
postmottak@faerder.kommune.no 

eller per post til:
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy.

Søk i god tid og senest to måneder før gjennomføring av arrangementet. 

Private arrangementer for privat publikum

Det er hyggelig at Verdens Ende brukes til private arrangementer for et privat publikum som f.eks. vielser, men Verdens Ende er et offentlig friluftsområde som skal være åpent for alle. Det betyr at slike arrangementer ikke må hindre eller komme i konflikt med allmennhetens bruk av Verdens Ende som friluftsområde. Det er greit med litt akustisk musikk/sang i forbindelse med arrangementet. Områder kan ikke sperres av. Selv om kommunen har registrert arrangementet, har ikke arrangør rett til å be andre besøkende om å flytte seg. 

Hvis kommunen har registrert et arrangement og får søknader som får konsekvenser for dette arrangementet, sender kommunen et varsel.

Frivillige arrangementer

Frivillige, lag og foreninger kan selge vafler o.l ved arrangementer, men det må sendes søknad til kommunen.

Idrettsarrangementer med målgang på Verdens Ende, må planlegge målgang ned allèen og på området borte ved fiskerihavna.

Offentlige og kommersielle arrangementer

Kommunen gir tillatelse til offentlige og kommersielle arrangementer. 

Arrangementer med inngangspenger/billett (teater, konserter osv.):

 • Det må avgrenses et arrangementsområde for hvert enkelt arrangement som det kreves billett for å komme innenfor. Områdets avgrensning fastsettes i samarbeid med kommunen
 • Send søknad til kommunen Søk i god tid og senest to måneder før gjennomføring av arrangementet
 • Nasjonalparkforvalter og kommunens driftsavdeling må alltid varsles om arrangementet i god tid og senest 1 måned før arrangementet

Arrangementer uten billett, åpne arrangementer (småkonserter, «friluftslivets dag» o.l.):

 • Arrangementsområdet avgrenses ikke og stenges ikke av
 • Send søknad til kommunen. Søk i god tid og senest to måneder før gjennomføring av arrangementet
 • Kommunens driftsavdeling må alltid varsles om arrangementer i god tid og senest 1 måned før arrangementet
 • Gjestehavna må alltid være åpen. Områdene A, C og D (se kart) og promenaden langs sjøen mellom fiskerihavna og moloen, må alltid være tilgjengelig for publikum

   

Leiepris

Offentlige eller kommersielle arrangementer betaler leie fastsatt av Færder kommune. Leiepris inkluderer eventuell bruk av strøm. 

Servering utendørs

Kommunen må gi egen tillatelse til mat- og annen servering utenfor restaurantens virkeområde. Restaurantdrifteren har rettigheter i sin leieavtale når det gjelder servering i friluftsområdet og det må avklares i hvert enkelt arrangement hvordan servering skal skje og av hvem.

Arrangørens ansvar

 • tilsyn med deltakerne
 • området forlates ryddet og i slik stand det var samme dag som arrangementet
 • eventuelt ta med egne stoler og ta med/fjerne blomster/dekorasjoner rett etter seremonien.
 • vurdere behov for ekstra toalettkapasitet
 • inngå eventuell avtale om strømbruk med kommunens driftsavdeling (de har nøkkel til strømskap i området)
 • eventuelle sikkerhetstiltak (Røde kors eller andre?)

Parkeringsplass og avgift

Kommunen kan ikke gi fritak for parkeringsavgift ved arrangementer på Verdens Ende. Parkeringsplassen eies av staten v/miljødirektoratet. Avgift skal i sin helhet gå tilbake til forvaltningen av friluftsområdet på Verdens Ende.