Besøksstrategi

Bading. Foto. - Klikk for stort bilde

Tønsberg og Færder kommuner har utarbeidet en felles besøksstrategi. Besøksstrategien ble vedtatt av kommunestyret i Færder 10. april og i bystyret i Tønsberg 24. april.

Kommunene har i samarbeid med næringen utviklet en strategi for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i regionen Tønsberg Færder. Planen dekker reiselivs- og opplevelsesnæring, herunder kunst- og kulturproduksjon, og transportrelatert til reiseliv.

Les hele besøksstrategien her (PDF, 3 MB)