Fartsgrenser i sjø

   

Lokal forskrift om fartsgrenser i sjø ble vedtatt av kommunestyret 09.02.22 sak 007/22

Fartøyer skal avpasse farten etter forholdene slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade på personer, andre fartøyer eller omgivelser, på grunn av bølger fra fartøyet eller på annen måte. Forskriften om fartsgrense for fritidsfartøy i Færder kommune kan du lese her (Lovdata).

Last ned BåtFart-appen, som gjør det enklere å følge fartsgrensene til sjøs

Brosjyre

Kart

Kartet viser endringer med grønn farge:

  • Ekenesbukta: 5 knop
  • Vrengensundet har sommerfartsgrense: 8 knop i tidsrommet 1. mai - 20. august
  • Sandesund: utvidet 5 knopsområde