Færder kulturskole brosjyre for 2023-2024

Lenke til interaktiv brosjyre

Færder kulturskole brosjyre skoleåret 2023-2024

Framsiden på Færder kulturskole brosjyre skoleåret 2023-2024 Signy Magnusdottir

Lenker til brosjyre innhold

TILBUD RETT ETTER SKOLETID

MUSIKKBARNEHAGE

TILBUD på KULTURSKOLEN

SOMMERSKOLE

SKOLEKORPSENE

FLERE FARGER

PÅMELDING / OPPTAK

ELEVAVGIFT PR. HALVÅR

INSTRUMENTUTLEIE

HVA TILBYR FÆRDER KULTURSKOLE?