Musikkbarnehage

Gruppeundervisning for 4-åringer og 5-åringer (to grupper). Her synger, spiller, danser og leker vi sammen. Undervisningen blir gitt i kulturskolens lokaler på Labakken skole, på mandager.

4- åringene møtes kl. 15.20 - 16.00, og 5-åringene kl. 16.30 - 17.10.

 

Pris

Påmelding