Påmelding

Påmelding av nye og eksisterende elever

Utmelding

Påmeldingen er bindene for høst- og vårsemesteret.

  • Ønsker eleven å slutte etter høstsemesteret, meldes dette enten via elevportalen eller ved å sende oss en e-post innen 1. desember
  • Du må selv fornye plassen din hvert år via elevportalen innen 1. mai etter klarsignal fra kulturskolen
  • Ved for sen utmelding påløper semesteravgift for hele neste semester
  • Lærere kan ikke motta utmeldinger, verken muntlig eller skriftlig. Utmeldinger må sendes kontoret
  • Elever på talentprogrammet må binde seg for et år om gangen. Årsaken til dette er at undervisningen i seg selv og prosjektet det jobbes med er helt avhengig av kontinuitet i gruppen

Re-registrering og ventelisteplass

Alle elevplasser og ventelisteplasser må re-registreres i forkant av hvert skoleår innen 30. april.

For elever i Tjøme skolemusikk og Nøtterøy skolekorps er det skolekorpset som melder inn og ut elever. Disse elevene trenger derfor ikke re-registrere seg.

Det blir sendt ut informasjon på e-post om re-registrering og pålogging til elevportal i midten av april.

Elever som ikke er re-registrert innen fristen, blir automatisk utmeldt av kulturskolen.

Re-registrert elevplass er økonomisk bindene og faktura for semesteret blir tilsendt uavhengig av deltakelse.

Kontaktinformasjon

Kulturskolen

Telefon: 93 02 85 09

E-post: kulturskolen@faerder.kommune.no