Skolekorpsene

Kulturskolens lærere underviser og 
dirigerer i korpsene. Her gis det opplæring i blåse- og slagverksinstrumenter, 
i tillegg til samspill.

Tjøme skolemusikk: 
www.skolemusikken.com 


Nøtterøy skolekorps: 
www.notteroyskolekorps.no