Skoleruta for Færder kulturskole 2022 – 2023

MÅNED

HVA SKJER?

August

Skolestart uke 34

Oktober

Høstferie: uke 41 (f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober)

 

November

 

Desember

Uke 50

Juleavslutninger

Januar

Man. 3. jan.

Første undervisningsdag etter juleferien

Februar

Vinterferie: uke 8 (f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar)

Mars

 

April

Påskeferie f.o.m. mandag 3.april t.o.m. mandag 10. april (2. påskedag mandag 10. april)

Mai

Offentlig fridag: mandag 1. mai

Offentlig fridag: onsdag 17. mai

Offentlig fridag: Kr. himmelfartsdag torsdag 18. mai Offentlig fridag: 2. pinsedag mandag 29. mai

Juni

Sommeravslutninger uke 23