Rådgiver/Controller, Økonomiseksjonen

André Herlin Walaker
Det er utrolig mange dedikerte og flotte mennesker med ulike bakgrunner i kommunen som jeg får lov til å arbeide sammen med. Det gir en fantastisk inspirasjon og «drive» til selv å gjøre mitt beste!

Fortell om jobben din

Jeg er økonomisk rådgiver for sektorene Rådmann og stab og Administrasjon, kultur og levekår. Sektorene består av ulike avdelinger og enheter som jeg bistår ved økonomiske problemstillinger. Bistanden består blant annet av spørsmål om rutiner, system, regnskap og budsjett, samt annen oppfølging når det er behov for dette. Jeg hjelper også til med årsavslutningen, finansforvaltningen, rapporteringer og andre interne oppgaver.

Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

Siste året har arbeidet vært preget av kommunesammenslåingen og implementering av nye systemer for både Økonomiseksjonen og ellers i kommunen. Flere enheter er slått sammen og nye rutiner er etablert. Dette gir en fin blanding av ad hoc oppgaver og mer rutinepregede oppgaver. Klisjéaktig, men ingen arbeidsdag er lik!

Hvorfor søkte du stillingen?

Jeg har bakgrunn som revisor og regnskapsfører i det private. Da muligheten til å arbeide i offentlig forvaltning kom, så jeg på det som spennende og meningsfylt fordi det gir en ny dimensjon til arbeidsdagen. Det er betydningsfullt å bistå med å gi et godt grunnlag for både politiske vedtak og administrative beslutninger. I tillegg fristet det å få lov til å arbeide i en stor og tung organisasjon med mange muligheter.

Hva er det beste med jobben din?

Det er utrolig mange dedikerte og flotte mennesker med ulike bakgrunner i kommunen som jeg får lov til å arbeide sammen med. Det gir en fantastisk inspirasjon og «drive» til selv å gjøre mitt beste! Jeg trives veldig med å kunne yte en så god service som mulig. Jeg er også heldig som har flotte, hyggelige og kunnskapsrike kollegaer. Det gir et godt grunnlag for å kunne lære, yte maks og ikke minst ha det gøy på arbeidsplassen! Jeg opplever også å få mye ansvar noe jeg ser på som positivt. I tillegg må det nevnes at kommunen gir god fleksibilitet som er viktig for å ivareta familielivet.

Hva er utfordrende med jobben din?

Noen perioder av året er arbeidsmengden større og det er viktig å prioritere arbeidsoppgaver. Samtidig ønsker en å gi raske og presise tilbakemeldinger. Dette har vært utfordrende når nye rutiner og systemer i tillegg skal implementeres samtidig med en kommunesammenslåingen.

Våre ledige stillinger finner du her