Søk om torvplass

Teie torv. Foto. - Klikk for stort bildeTeie torv

På Teie torv er det mulig å låne plass for salg, stand og annen bruk, for eksempel utstilling. Det er servicesenteret som administrerer utlån av plassene på torvet. Vi gjør oppmerksom på at det kan være opptil 3 ukers saksbehandlingstid.

Søk om torvplass på Teie torv

Stand

  • Vi må vite hva slags stand du skal ha:
  • Skal det eksempelvis være salg av varer eller en demonstrasjon av et produkt
  • Når skal du ha stand, hvilken dag/dager eller for hvilken periode
  • Hvilket klokkeslett ønsker du å stå der
  • Hvor stor plass trenger du

For salg av matvarer av enhver art må næringsmiddeltilsynets tillatelse innhentes og legges ved søknad til kommunen.

Du får tildelt en standplass. Tildelt plass kan ikke overlates til andre uten samtykke fra kommunen. Husk at stands ikke skal hindre god fremkommelighet for alle. Ved dagens slutt skal alle varer, kjøretøy, boder og lignende fjernes fra plassen og avfall fjernes av bruker.

I særlige tilfeller kan kommunen dispensere fra disse bestemmelsene.

Større arrangementer

Planlegges det større arrangementer, må Servicesenteret kontaktes i god tid. Det skal utarbeides en plan som viser blant annet alternative parkeringsplasser ved skilting og parkeringsvakter.

Strøm/elektrisitet

  • Det faktureres for bruk av strøm.
  • Det må betales et depositum for utlevering av nøkkel.
  • Nøkkel til strømskap kan du få etter avtale med kommunen.

Plass kan ikke tas i bruk uten skriftlig godkjenning fra kommunen.

Kart

Kart over torvplasser på Teie torv. - Klikk for stort bildeKart over torvplassene på Teie torv