Problemer med for mye restavfall?

Dersom du enkelte ganger har for mye restavfall kan du kjøpe grønne ekstrasekker som settes ved siden av avfallsbeholderne når restavfallet skal hentes.

Disse kan bestilles hos Vesar på telefon: 33 35 43 80 eller e-post: post@vesar.no. Grønne ekstrasekker kan også kjøpes på kommunens servicesenter, Tinghaugveien 16 på Borgheim. Har du et permanent problem med for mye restavfall kan du øke størrelsen på restavfallsbeholderen mot et gebyr.

Vesar
E-post
Telefon 33 35 43 80

mandag - onsdag kl. 08:00–15:00
torsdag kl. 12:00–15:00

www.vesar.no