Klimarådet

Færder kommune. Foto. - Klikk for stort bilde

Formålet med klimarådet er å bidra til reduksjon i utslippene av klimagasser i Færder kommune gjennom å skape møteplasser for næringsliv, organisasjoner, privatpersoner og kommunen. Klimarådet skal være et rådgivende organ, som skal bidra til at beslutningstakerne i Færder kommune gjennom handling og konkrete tiltak reduserer utslippene av klimagasser og annen negativ miljøpåvirkning. Klimarådet i Færder kommune skal jobbe for at næringsliv, organisasjoner og befolkningen utveksler kunnskap og inspirerer hverandre til å redusere klimagassutslippene i kommunen.

 

Klikk her for møteplan

Innkallinger

Referater

Årsrapporter

Reglement

Klima- og energiplan

Kunnskapsdokument

Energiportalen

Færder kommune tilbyr nå gratis energianalyse av boliger gjennom Energiportalen.
Besøk energiportalen på http://faerder.energiportalen.no/