Stoppekran på hytta

Stoppekran - Klikk for stort bilde

Det er mange fritidsboliger som har det man kaller en selvdrenerende stoppekran på vanninntaket sitt. Denne blir ofte åpnet av hytteeier eller rørlegger på våren og stengt om høsten. Gjøres dette feil, fører dette til at enorme mengder drikkevann går rett i bakken.

Kranen har en funksjon som beskytter mot frostskader ved at vannet i stikkledningen til hytta tømmes automatisk når kranen stenges. Dette er en viktig funksjon. Samtidig gjør det at kranen er sårbar for feilstilling av ventilen. En gal stilling gir kontinuerlig drenering av vann ned i bakken, samtidig som man har vann inn til hytta. En slik lekkasje er målt til 1 liter pr. sekund som er 86000 liter pr døgn og tilsvarer forbruket til mer enn 500 personer pr. døgn.

Hvordan krana skal åpnes/stenges: 

Når krana skal åpnes, vris ventiltoppen en kvart omdreining mot klokka. Det er viktig at ventil skrus eksakt en kvart omdreining. Den kan være litt hard å få skrudd siste biten av turningen. Dersom man ikke vrir nøyaktig en kvart omdreining vil det gå vann til hytta, men samtidig slippe vann kontinuerlig ut i dreneringsrør. 

En kran som suser skal aldri forlates 

Hører du susing i mer enn 5 minutter, er den feilstilt og må dreies til den slutter å suse. Er det tvil om kranen er i riktig stilling, kontakt rørlegger.

Tips

Se hvordan nøkkelen peker når du skal starte omdreining og vri en ¼ omdreining, for eksempel fra kl. 12 til kl. 15.  Det skal ikke være lyd fra stoppekranen når den er satt i riktig stilling som er helt åpen eller helt steng.

Åpne-lukke-mekanisme stoppekran - Klikk for stort bilde

 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Drift og anlegg ved Otto Bård Jensen: 99 53 17 15