Vielser/vigsel

Vielse - smittevern

Alle som skal vies i Færder kommune må forholde seg til gjeldende smitteverntiltak.
Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for arrangementer.