Hvem kan gifte seg hos oss?

  • Alle norske innbyggere kan gifte seg borgerlig i Færder kommune.
  • Er man ikke folkeregistrert i kommunen, påløper et gebyr på kr 3 610,-.
  • I tillegg kan personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Færder kommune.