Hvor kan man gifte seg?

  • Kommunehuset på Tinghaug
  • Kommunehuset på Tjøme
  • 1000 års stedet Fagertun (kun utendørs)
  • 1000 års stedet Verdens Ende (kun utendørs)
  • Innendørs på Verdens Ende ved kapasitet etter bestilling.
  • Vigsler kan etter nærmere avtale med en av vigslerne foretas på andre steder dersom kommunen har kapasitet til dette.

Ved vielser andre steder enn på kommunehuset på Tjøme og Tinghaug, (uansett hvor du er folkeregistret), må det betales et gebyr på 5 155,-.

Les mer om satsene i forbindelse med vielser her.