Kostnader

Det er gratis å gifte seg i Færder kommune, hvis man er folkeregistrert i Færder kommune (og vigselen gjennomføres i kontortid og i kommunens lokaler dvs i kommunehuset på Tjøme eller Tinghaug).

Satser

  • Gratis om man er folkeregistrert i Færder kommune og vigselen gjennomføres i kontortid og i kommunens lokaler (kommunehuset på Tjøme eller Tinghaug).
  • Utenfor kontortid hverdager og utenfor kommunens lokaler, (uansett hvor du er folkeregistret):
    5 155,-
  • Ikke folkeregistret i kommunen, vigsel innenfor kontortid og innenfor kommunens lokaler: 3 610,-

Satsene er vedtatt av kommunestyret 15.12.2021.