Fraværsregistrering via IST Home

Appen IST Home brukes for å registrere fravær. IST Home skal i første omgang erstatte fraværsmelding via SkoleSMS, men vil på sikt også få flere funksjoner når det kommer til kommunikasjon med lærere og skolen. IST Home er en felles app for barnehage, grunnskole og SFO, og er allerede tatt i bruk hos de aller fleste av våre SFO-er og barnehager. 

Appen bruker ID-porten for pålogging og mulighet for biometrisk autentisering (ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk) som verifisering av endringer. Leverandøren jobber med videre utvikling av appen og bruken i Færder kommune vil i hovedsak dreie seg om fraværsregistrering i først omgang. Etter hvert som vi blir bedre kjent med løsningen vil vi også ta i bruk flere funksjoner her.

For barneskoler er timeplanvisningen noe begrenset da vi er i utviklingsfasen, men det jobbes med å få denne mer detaljert og presis. 

Appen lastes ned via App Store eller Google Play og har ikonet som vist under. 

 

IST Home - Klikk for stort bilde

 

Veiledning: Melde fravær

Etter innlogging kommer du til kalenderoversikten over ditt/dine barn (se bilde nederst til venstre).

For å melde fravær kan du gå fram på ulike måter, men en måte er:

  1. Trykke på "Send" (pluss-tegnet)
  2. Legg inn dato (og eventuelt tidspunkt) for fraværet.
  3. Legg inn en kort tekst i fritekstfeltet - "sykdom", "tannlegetime", unngå sensitiv informasjon i den grad det er mulig. NB: For barn på SFO må fravær registreres kun for skole for å få opp fritekstfeltet. Det jobbes med en løsning på dette.
  4. Trykk send.

NB: Om fraværet gjelder kun deler av dagen må du fjerne avmerking for "Heldag" for å velge tidspunkt for fraværet.

 

IST Home - Klikk for stort bilde

 

melde fravær - Klikk for stort bilde