Barnehager og skoler på gult smittevernnivå

brev info - Klikk for stort bilde

Fra senest 16.desember er barnehager og skoler i Færder kommune på gult smittevernnivå. Regjeringen skjerper smittevernet for å unngå en dramatisk utvikling med svært høy spredning av COVID 19, og særlig av den nye varianten Omikron.

På gult smittevernnivå vil dere oppleve at barn og unge i hverdagen, vil få et begrenset antall nærkontakter. Barnehagen og skolen har god oversikt over hvem som er i samme kohort. 

Økt bruk av utetid med utelek og uteskole anbefales.

De generelle smittevernrådene gjelder som før: 

 • Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen/SFO
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå håndhilsning og klemming
  • Barn og unges behov for nærhet og omsorg skal ivaretas.
  • Unngå trengsel i situasjoner der mange samles som i garderober og gangarealer

Spesielt for GULT smittevernnivå er:

 • Hele avdelinger eller klasser regnes som en kohort
 • To kohorter kan samarbeide utendørs
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter
 • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
 • Ansatte i barnehage skal i størst mulig grad holde seg i sine kohorter. I skolen kan de veksle noe mer mellom kohorter/klasser
 • Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO så langt råd er
 • På ungdomstrinnet vil elevene ha faste pulter og holde avstand til hverandre
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe å ha egne områder i utendørs for ulike avdelinger/klasser/kohorter i utelek/pauser/friminutt
 • Kohorter kan endres etter en helg.
   

Fra 15.desember innføres igjen det som kalles forsterket testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) dersom det oppstår smitte. Det betyr blant annet karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, og for eksempel gå på jobb, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn. Fritidskarantene betyr at du ikke skal delta i fritidsaktiviteter eller gå på kino.  

Dersom ditt barn skal i karantene, vil du motta SMS med informasjon fra barnehagen eller skolen.

Dersom et familiemedlem tester positivt på COVID 19 og skal i isolasjon, skal dere varsle smittesporing og barnehagen og/eller skolen.

Smittekarantene gjelder ikke for følgende personer:

 • De som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato
 • De som har fått oppfriskningsdose for minimum 1 uke siden. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til den smittede må i tillegg testes daglig med antigen hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten
 • De som er under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede.
   

Dette innebærer at det gis unntak for barn for karantene ved nærkontakter med en smittet som de ikke bor sammen med eller er tilsvarende nær. De anbefales likevel å teste seg. Det betyr at barn under 18 år bare skal i smittekarantene dersom de er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den som er smittet. De kan teste seg ut med PCR på dag 7, slik som voksne.

Det er videre unntak fra karantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal gjennomføres. Foreløpig er ikke ansatte i barnehager og skoler regnet som personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Det kan bety at barnehager og skoler får ytterligere økte utfordringer med å skaffe tilstrekkelig personell til å ha fullt tilbud til barn og unge.

Siden mange ansatte må være hjemme ved symptomer, er syke eller har syke barn, er bemanningssituasjonen i barnehager og skoler, svært krevende. Å bemanne for gult smittevernnivå gjør bemanningskabalen enda mer krevende. Færder kommune gjør stadig tiltak for å finne flere vikarer, men det vil dessverre bli noen dager da dere vil oppleve redusert åpningstid, oppstart til ulike tider, eller noe redusert tilbud.

Færder kommune gjør stadig tiltak for å finne flere vikarer, men det vil dessverre bli noen dager dere vil oppleve redusert åpningstid, oppstart til ulike tider, noe redusert tilbud og/ eller hjemmelæring.

Barn og unge som kun har rennende nese eller snørr og som ellers er i fin form, kan gå på i barnehagen og på skolen.

Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og unge komme i barnehage eller gå på skolen når de er i bedring og tilbake i sin vanlige form, og når de har vært feberfrie i minst 24 timer. Dette gjelder uavhengig av om test er tatt eller ikke. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Færder kommune minner om at foresatte bruker munnbind ved henting og levering og ved møter i barnehage og skole. Ansatte vil bruke munnbind i møter med foresatte, men i hovedsak ikke sammen med barna. (Det gis i smitteveileder rom for å bruke munnbind eksempelvis utenfor klasserom, i fellesarealer hvor det kan oppstå trengsel).

Det aller viktigste for oss som jobber i oppveksttjenestene i Færder kommune er å holde barnehager og skoler åpne. Barn og unge trenger å få fortsette å leke, lære og være sammen med sine venner i trygge omgivelser. Det er trygt for barn og unge i barnehagen og på skolen. Barnehager og skoler drives med godt smittevern.
 

Her kan du lese mer om hvordan barnehager og skoler skal drives på en smittevernfaglig god måte

Informasjon om øvrige smitteverntiltak finner dere på kommunens hjemmeside
 

For detaljert informasjon om hvordan din barnehage eller skole organiserer seg på gult nivå, les informasjon fra barnehagen eller skolen.

Vaksine beskytter og gir bedre sykdomsforløp. Ta vaksinen!   
 

Færder kommune, 14.desember 2021
 

Vennlig hilsen Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune.