Hvordan skal alle ungdom i Færder få oppfylt sine rettigheter?

Tirsdag 16. april inviterer Færder ungdomsråd deg til møte med tema: Hvordan skal alle ungdom i Færder få oppfylt sine rettigheter?

Tegning av forskjellige mennesker. - Klikk for stort bilde

Vi i Færder ungdomsråd samarbeider i år med Redd Barna i et prosjekt som heter Oppdrag 7. Navnet på prosjektet er hentet fra artikkel 7 i menneskerettighetskonvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Artikkelen sier at barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser har krav på å få oppfylt de samme rettighetene som alle andre.

Derfor vil vi gjerne høre fra dere som er ungdommer som bor i vår kommune om hva dere mener om hvordan Færder kan bli en kommune hvor alle ungdommer er inkludert.

Vi inviterer til en samling for å høre hva dere tenker og mener om hvordan vi kan få til inkludering og et bra tilbud for alle ungdommer i kommunen, og hvordan vi i ungdomsrådet kan jobbe for å få det til. Samlingen passer for ungdom i alderen 13–18 år. 

Snakk med kontaktlærer eller skoleledelse før du melder deg på. De som trenger bekreftelse på fravær får det av Redd barna.

Når og hvor?

  • Tid: 16. april kl. 10:00–14:00
  • Sted: FærderHuset. Skarphagaveien 88, Nøtterøy

Det blir servering av pizza og snacks.

Påmelding

Påmelding innen 5. april.

Klikk her for å melde deg på

Vi skal diskutere og snakke om hva som fungerer bra i vår kommune, hva vi mangler, hva vi kan få til bedre og hva ungdomsrådet konkret kan gjøre for at flere ungdommer skal være inkludert i kommunen. Du trenger ikke snakke hvis du ikke vil. Det er også lov å komme for å bare høre på, eller bare skrive hva man mener.

Bare ta kontakt med oss i ungdomsrådet hvis du lurer på noe!