Informasjon om hjemmeskole for 5.-10.trinn og skoleskyss på gult smittevernnivå

brev info - Klikk for stort bilde

To translate this article: Use the "Language"-button in the top right corner of the page. This is available on computers only.

5.-10.TRINN SKAL HA HJEMMESKOLE FRA 20.-22.DESEMBER

For å lette trykket på skolene før jula setter inn og gjøre det enklere å ha de yngste elevene på skolen, innføres hjemmeskole for 5.-10.trinn fra mandag til og med onsdag kommende uke.

Elevene på 5.-10.trinn vil få et opplegg fra skolen og ha digital kontakt med lærere og annet personell. Elever som av ulike årsaker trenger å være på skolen, vil få tilbud om det. Foresatte kan også henvende seg til skolen dersom de vil ha et slikt tilbud til sitt barn.

I forkant av bestemmelsen om hjemmeskole på 5.-10.trinn, var Færder kommune i møte med Folkehelseinstituttet. FHI vurderer fortsatt at gult smittevernnivå gir et bra smittevern for elevene. Statistikken viser fortsatt at en lav andel barn smittes på skolen. Det betyr altså at måten skoledagen organiseres på med en rekke smitteverntiltak som kohorter, adskilte uteområder og redusert antall nærkontakter, gir elever generelt lav risiko for å smittes på skolen. Barn smittes oftere på fritidsaktiviteter og i husstanden.

Fordi 1.-4.trinn i mindre grad kan være alene hjemme, får de sitt tilbud på skolen. Dette vil gjøre at viktige samfunnsfunksjoner kan opprettholdes.

Dersom det oppstår punktvis høy smitte i en klasse, starter en kontinuerlig dialog mellom kommuneoverlege, smittesporing, rektor og virksomhetsdirektør for oppvekst, der situasjonen vurderes fortløpende. I flere tilfeller har rektor, i samråd med kommunens ledelse, besluttet å gi hele klassen, også på 1.-4.trinn, hjemmeskole. Det kan bli tilfelle nå også.

Foresatte som av ulike årsaker velger å holde barna hjemme, må gi beskjed til skolen. Det kan være mange årsaker til at noen ikke vil sende barn til skolen. Det anbefales selvsagt at alle elevene møter på skolen fordi normalitet er best for barn, men Færder kommune forstår at det kan kjennes utrygt. Færder kommune vektlegger kontinuerlige smittevernfaglige vurderinger og vil gi rask beskjed om det ikke er trygt nok å sende barn til skolen.

Erfaringsmessig vet vi at smitten stiger etter ferier. Det skjer fordi vi er mer mobile, oppholder oss på steder der mange folk samles, som på et kjøpesenter, og fordi vi generelt har flere nærkontakter. For å kunne tilby alle barn og unge et barnehage- og skoletilbud etter jul, ber vi om at smittevernet ivaretas gjennom jula;

 • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg
 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Unngå klemming og håndhilsning.
 • Voksne anbefales å redusere antall nærkontakter.
 • Treffe andre utendørs når det er mulig.
 • Bruke munnbind innendørs og ellers der mange møtes. Gjelder ikke barn under 12 år.
 • Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen/SFO

Se lenger ned i artikkelen for informasjon om skoleskyss.

Jeg vil til slutt takke dere alle for innsatsen og samarbeidet i året som har gått. En stor takk også til alle ansatte i barnehager og skoler for enorm innsats Heldigvis har vi hatt noen måneder der vi har kunnet drive normal barnehage og skole for barna deres, men jammen har det vært mange måneder preget av COVID også. Uten det gode samarbeidet med dere, og vår felles innsats for barn og unges oppvekst, ville de negative konsekvensene av pandemien vært større. Sammen skal vi få til et 2022 der alle barn i Færder får mulighet til å nå sine fulle potensial og bli trygge og aktive mennesker.
 

Færder kommune, 16.desember 2021

Vennlig hilsen Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune

 

OM SKOLESKYSS PÅ GULT SMITTEVERNNIVÅ

Fra og med 11. desember ble følgende tiltak iverksatt av transportør ved skoleskyss:

 • Reisende må benytte bakdør ved både påstigning og avstigning.
 • Billettsalg om bord er stoppet
 • Første seterad til høyre for sjåfør skal ikke benyttes.
 • Fordører og bakdører åpnes på holdeplasser ved på- og avstigning for å sikre gjennomlufting.

For skoleskyss med taxi og minibuss tilstrebes det å kjøre faste elevgrupper i transportmidlene i tråd med anbefalinger fra trafikklysmodellene til helsedirektoratet.

Tiltakene ble innført lokalt i Vestfold og Telemark fylke for å sikre at sjåførene ikke smittes slik at det kan opprettholde mest mulig av kollektivtilbudet og skoleskyssen i tiden fremover. I et beredskapsmøte med busselskapene tirsdag 14.12 ble det varslet om et høyt og fortsatt stigende sykefravær blant sjåførene. Et smitteutbrudd blant sjåfører kan få svært uheldige konsekvenser i forhold til å opprettholde full kapasitet.

På ordinære avganger registreres en betydelig nedgang i antall passasjerer. Dette skyldes i hovedsak økt bruk av hjemmekontor og øvrige nasjonale påbud og anbefalinger. Fra og med mandag 20.12 vil det bli ytterligere nedgang i antall passasjerer da 5.-10. trinn vil ha hjemmeundervisning. Flere grunn- og videregående skoler går over til hjemmeundervisning fra torsdag 16.12 - dette vil frigjøre kapasitet som kan settes inn på andre avganger om det skulle bli stor belastning.