Informasjon om nye utfordringer i ungdomsmiljøet, November 2020

Det skjer mye nytt i ungdomsmiljøet som vi voksne ikke har kjennskap til. De aller fleste ungdom i Færder går det bra med. Av og til får politiet likevel informasjon om ting som skjer i ungdomsmiljøet som de ønsker å dele med foresatte slik at vi får en samtidig og felles forståelse av hva som beveger seg og skjer der ute.

SLT - Klikk for stort bilde 

12. oktober gjennomførte Færder kommune sammen med politiet og andre samarbeidsparter et storforeldremøte for foresatte til alle  ngdomsskoleelever i Færder kommune. Her ble det delt mye informasjon om hva som skjer i ungdomsmiljøet i Færder til en engasjert foreldregruppe som aktivt bidro med innspill og spørsmål.


I etterkant av dette har vi blitt gjort oppmerksom på et nasjonalt fenomen, og vi ser at det kan være behov for at barn trenger beskyttelse for hva de kan bli inkludert i via nett. For tiden skjer det mye blant annet på Snapchat, Houseparty, Tiktok, men også flere andre apper som vi ikke har oversikt over.
Akkurat nå går det ut "Challenges"/utfordringer på nett.


Dette involverer ofte ungdom født 06 og 07 hvor de utfordrer hverandre og/eller yngre barn. Utfordringen skal filmes og deles for å vise at du har utført «challengen» og fortjent belønning. Belønningen kan være heder og ære, posisjon og inkludering, men også penger, ting, rusmidler eller lignende. Eksempler på challenger kan være:

  • å stille opp for "backe" hverandre i slåsskamp
  • Stjele i butikk
  • Kysse skoene til noen
  • Koble av hjulet på sykkelen
  • Tenne på noe gjerne bygning
  • Skadeverk/ødelegge gjenstand, eiendeler eller bygning
  • Truslene som følger av å ikke ta utfordringen er grove og ulovlige, men ikke alle forstår konsekvensene av det de gjør.

Utenforskapet kan være iskaldt og enkelte er spesielt sårbare for dette. Dette er det lille vi voksne har fått med oss som vi ønsker å dele med dere foresatte i et forebyggende perspektiv.


Vi oppfordrer til å snakke med egne barn og ungdom om deres hverdag på nett, vær nysgjerrige og vis varme. Vis interesse for barna og ungdommene dine, både på nettet og gjennom å være synlige tilstedeværende voksne i din egen ungdom og andre ungdommers liv.


Har du lyst å bidra som en synlig voksen i ungdomsmiljøet kan du melde deg som natteravn igjennom disse facebook-gruppene:
Natteravn Færder: https://www.facebook.com/groups/614723119067052 eller
Natteravn Tjøme og Hvasser: https://www.facebook.com/groups/549326429021257
Eller ta kontakt med de ansvarlige for natteravns-ordningen her: faerder.natteravn@gmail.com
Akkurat nå fraråder Natteravn Norge all natteravnaktivitet frem til og med søndag 22. november, som et ledd i den nasjonale dugnaden for å redusere smitterisiko av Covid- 19. Vi oppfordrer likevel til å melde din interesse og følge med på oppdatert lokal informasjon om arbeidet med natteravn i Færder. Ta vare på dere selv og ungdommene deres i en spesiell tid!

Beste hilsen
Tone Dankertsen
Politikontakt for Færder

Anette Malme
SLT-koordinator Færder kommune