Informasjon til foresatte i barnehager og skoler

PANDEMIEN GÅR INN I EN NY FASE

I ukene som kommer er det grunn til å anta at mange får Covid-19 både i samfunnet generelt og i barnehager og skoler spesielt.

Smittespredningen skal fortsatt holdes under en form for kontroll og bremses. For å begrense sykdomsbyrden og for å unngå at barnehager og skoler må stenge av bemanningshensyn, er det nødvendig med noen tiltak.

brev info - Klikk for stort bilde 

Barnehager og skoler er på grønt smittevernnivå. Det vil nå si;

  • Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen
  • God hygiene og vanlig godt renhold
  • Kontaktreduserende tiltak gjelder ikke for barn i barnehager og skoler, slik som i samfunnet for øvrig.
     

Ikke lenger jevnlig testing, men testing ved symptomer

De siste ukene er det gjennomført jevnlig testing av alle eldre barn, ungdommer og ansatte. Tiltaket opphører fordi det ikke er virkningsfullt når det er mye smitte i samfunnet.

Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales nå kun test ved symptomer. Det gjelder også ved smitte i husstanden.

De fleste barn har selvtester hjemme og ved behov for flere tester vil det være tilgjengelig for henting flere steder i kommunen.

Ved positiv hjemmetest må du selv melde fra til skolen / barnehagen og registrere testen i kommunens smittesporingssystem ved å følge lenke HER.

 

Karantene og isolasjon

Dersom en tester positivt for Covid 19, skal personen i isolasjon i 4 døgn og må være feberfri i 24 timer før han eller hun kommer tilbake til barnehage, skole eller arbeid.  

Barn som defineres som nærkontakter, det vil si husstandsmedlemmer, kan gå i barnehage og på skole. Voksne husstandsmedlemmer kan på jobb som vanlig så lenge han eller hun tester negativt hver morgen i de fire isolasjonsdagene, pluss 5 påfølgende dager etter nærkontakt med smittet person, altså til sammen 9 dager.
 

Ikke lenger SMS fra barnehagen eller skolen

Det vil ikke lenger bli sendt ut SMS fra barnehagen eller skolen rutinemessig når det oppstår smitte på avdelingen eller i klassen.

Dersom dere trenger informasjon om testing, smitte eller koronasykdom, kan kommunens telefonnummer 33 28 42 56 benyttes.

Besøk også kommunes informasjonsside HER.

 

Færder kommune, 2.februar 2022,

vennlig hilsen Elin Jakobsen, kommuneoverlege og
Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst