KORONAPANDEMIEN – STRENGE SMITTEVERNTILTAK TIL OG MED PÅSKE. VI KLARER DET SAMMEN!

Siden 5. mars har stadig flere i Færder kommune blitt smittet med COVID-19. Fra å drive smittevern med få smittede i barnehager og skoler, har barnehager og skoler daglig kohorter som settes i karantene og ventekarantene.

Små og store har blitt smittet, men det har så å si ikke vært smitte innad i barnehager og skoler. Noen få ansatte har blitt smittet, men smittekilden har vært utenfor jobb. Ansatte smittes svært sjelden i barnehagen eller på skolen.

Når noen i barnehagen eller skolen er nærkontakter til en som er smittet av COVID-19, settes nærkontaktene i karantene. Noen ganger innføres ventekarantene. Dette innebærer at de som bor sammen med en som er definert nærkontakt må være i karantene frem til nærkontakt har fått svar på koronatest. Fra 17. mars tok testklinikken i bruk hurtigtester slik at det går raskere å komme ut av ventekarantene eller over i karantene.

Alle som skal i ventekarantene får SMS. Alle som skal i karantene får SMS og ringes opp av smittesporingsteamet eller ansatte i kommunen. Færder kommune vil takke dere spesielt for den imøtekommenhet som vises våre ansatte når vi tar kontakt. Dere foreldre tar det så fint når dere må hente i barnehage og skole, dere følger opp og gir informasjon tilbake når det trengs.

Kohortordningen i barnehage og skole fungerer godt. Trafikklysordningene der Færder nå er på RØDT nivå med små kohorter, virker smitteforebyggende i seg selv. Folkehelseinstituttet (FHI) forteller oss at med rødt smittevernnivå, praktisert strengt, vil smitten flate ut og dersom tiltakene i resten av samfunnet også er gode, vil smitten gå ned.

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilke tiltak som gjelder i resten av samfunnet. Gjeldende tiltak finner dere her; https://faerder.kommune.no/aktuelle-saker/forlenger-restriksjonene-til-og-med-6-april.58763.aspx

Ansatte i barnehager og skoler jobber hardt for å holde barnehager og skoler åpne. Når en kohort barn og unge må i karantene reduseres også antall ansatte. Så langt råd er, skal barn og unge i Færder kommune få komme i barnehagen og på skolen. Når samfunnet rammes slik som nå, representerer barnehagedager og skoledager normalitet for barn og unge.

Dersom smittetrykket blir så stort at det av smittevernhensyn vil være en fordel å stenge, eller dersom barnehagen eller skolen ikke klarer å skaffe tilstrekkelig bemanning til forsvarlig drift, vil den aktuelle barnehagen eller skolen stenge for et begrenset antall dager.

Mange lurer på hvorfor ikke alle bruker munnbind i barnehage og skole. Bruk av munnbind i barnehager og skoler, anbefales ikke. Det er vanskelig for barn å bruke munnbind riktig og munnbind kan gjøre det vanskelig for de minste å puste. Munnbind reduserer barnets mulighet til å lese den voksnes kommunikasjon og mimikk. Barn trenger varme og tydelige voksne som er lette å lese. Når barnet kun ser den voksnes øyne, ikke munnen, forringes mulighetene til å forstå og oppfatte. Munnbind gir heller ikke fullverdig smittevern og brukes oftest for å verne medmennesker dersom en ikke selv vil smitte noen. Skal munnbind i barnehage og skole fungere etter intensjonen, bør både barnet og den voksne benytte munnbind, og visir i tillegg. Det anbefales altså ikke av FHI. 

For barn og unge er det viktig å leke og være sammen med venner, også på fritiden.

På fritiden kan barn og unge ha besøk av sin kohort og en til to faste utenom. Se forklaringen her;

Klikk for stort bilde FHI  

I Færder så vi at smitten økte etter vinterferien. Nå står snart påskeferien for døra. Det er så viktig at ikke det samme skjer igjen. I påsken er vi bedt om å holde oss til flokken vår. Det kan kanskje være lettere for de som skal på hytta enn for de som skal være hjemme. Husk at reglene for sosial kontakt gjelder også i feriedagene. Barn og unge kan møte kohorten sin og ha en til to faste de er sammen med utenom familien, men det er så viktig at smittevernet overholdes. Det trengs voksne som hjelper til med trygge aktiviteter og som minner om smittevern.

«Å bry seg er også smittsomt»

Dette ordtaket lanserte Private Barnehagers Landsforbund for noen dager siden. Jeg synes det er så fint sagt. I mangel på menneskelig kontakt og med begrenset sosial omgang, trenger vi andre muligheter for å vise at vi bryr oss om hverandre. Tenk hvis vi klarte å få R-tallet for omtanke og kjærlighet høyere enn R-tallet for smitte? Da ville vi forhindre ensomhet og engstelse. Da ville vi sammen skape et varmere og tryggere samfunn i Færder kommune. Jeg lover å gjøre mitt!   

#Barnehagehelter

#Skolehelter

#Færderhelter

 

Færder kommune, 18.mars 2021

Med varm og vennlig hilsen,

Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune.