Krigen i Ukraina: Hva gjør barnehager og skoler i Færder kommune?

Barn kan bli urolige og ha mange spørsmål om den pågående krigen i Ukraina. Ansatte i barnehager og skoler i Færder gjør det de kan for trygge og forklare det som skjer.

Ved behov får ansatte i våre barnehager og skoler råd og veiledning fra øvrige tjenester i hvordan de best snakker med barn og unge om krigen. Foresatte som ønsker råd og veiledning kan få dette ved å ta kontakt med våre tjenester, for eksempel helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Det meldes om bekymring for at barn fra Russland og Hviterussland skal oppleve å bli krenket som et resultat av denne krigen.  Alle barnehager og skoler i Færder kommune er opptatt av å sikre et leke- og læringsmiljø fritt for krenkelser for alle barn, uansett nasjonalitet.

Mottak av flyktninger

Kommunen forbereder seg på mottak av barn/elever/familier som kommer som flyktninger fra Ukraina. I barnehager og skoler vil hovedfokus i første omgang bli å legge til rette slik at barna opplever størst mulig grad av trygghet og så raskt som mulig kommer i gang med et barnehage- og skoletilbud.

Råd til hvordan snakke med barn/elever om krig

Beredskap og rutiner

Alle barnehager og skoler har beredskapsplaner for krisehendelser. Jodtablettene i Færder kommune er fordelt ut til barneskoler hvor en har hensyntatt skolekrets og tilhørende barnehager. Målgruppen er primært gravide, ammende, samt barn og unge under 18 år. Utdeling av jodtabletter i kommunens regi vil foregå først etter anbefaling fra myndighetene. Aktuelle innbyggere i målgruppen vil bli varslet per skole-SMS til foresatte, befolkningsvarsling (sms), kommunens nettsider og sosiale medier.

Mer informasjon om beredskap

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med kommunen ved spørsmål.