Nærværsteamet - en støtte for barn og ungdom som synes det er vanskelig å komme på skolen eller barnehagen

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større. 

Vi har et mål om å gi støtte så tidlig som mulig! Du som elev eller foresatt kan ta kontakt med oss direkte eller sammen med skolen/barnehagen.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

  • Vi kan gi støtte og veiledning til skole, foresatte og andre ressurspersoner. Vi kan også bidra inn mot foresattegruppen med temakvelder o.l.
  • Dersom det er behov for mer bistand enn teamet kan gi, vil vi samarbeide med deg/dere for å finne gode løsninger og riktig hjelp.

Hvordan komme i kontakt med oss?

1. Ta kontakt sammen med skolen/barnehagen eller direkte med oss;
2. Ring Laila Hoksrød, sekretær PPT: 409 20 580.
3. Leder eller deltager i teamet kontakter deg og gjør avtale.

NB: Teamet kan aktiveres i løpet av få dager. Teamet er tilgjengelig hver onsdag kl. 13:30-15:30.

Hvem sitter i nærværsteamet?

  • Leder: Synne V. Asmyhr - PPT
  • Ingrid Paust-Andersen - PPT
  • Kjersti Stubø - PPT
  • Liv Holsen - forebyggende helse
  • Ida Benedicte Myhre - forebyggende barnevern
  • Anne Beate Henriksen - spesialpedagog skole

Nærværsteamets brosjyre til nedlastning. (PDF, 2 MB)