Kontaktinformasjon

Telefon:
Sentralbord: 409 11 500
SFO: 409 11 515
SkoleSMS : Send (trinn) (tekst) til 594 44 205
E-post til skolen

Postadresse:
Torød skole
Postboks 250
3163 Nøtterøy

Besøksadresse:
Oserødveien 156
3135 Torød