SkoleSMS

SMS til skolen:

Send [trinn] [tekst] til 59 44 42 05 (anbefales lagret som "Torød SkoleSMS").

Eksempel: "6 Per er syk i dag. Hilsen Lise."

Meldingen blir så videresendt til alle lærerne på trinnet.