SkoleSMS

Send [trinn] [tekst] til 594 44 205 (anbefales lagret som "Torød SkoleSMS")
Eks: "6 Per er syk i dag. Hilsen LIse." Meldingen blir så videresendt til alle lærerne på trinnet.Klikk for stort bilde