Kontaktlærere neste skoleår

Kontaktlærere neste skoleår for 1.tr - 7.tr

1. trinn - Desirèe Østbye og Wenche Selbervik 
2. trinn - Seka P. Kjølner
3. trinn - Therese Sandersen
4. trinn - Marie B. Kristiansen og Anne Mette Langgård
5. trinn - Stian L. Mathisen 
6. trinn - Vegard Pedersen
7. trinn - Mari Låhne og Iver M. Solvang

Informasjon om hvem som skal jobbe som ressurslærere og fagarbeidere/assistenter på de ulike trinnene kommer senere. 

Mvh Steinar & Annette