Pedagogisk personale

  Vegard Pedersen
Kontaktlærer 6. tr
Ressurslærer 7.tr
Dybde- og digitalpedagog
Epost arb.:vegard.pedersen@faerder.kommune.no 
Klikk for stort bilde Anne Mette Langgård 
Kontaktlærer 4. trinn
Sosiallærer
Epost arb.:anne.mette.langgard@faerder.kommune.no 
Klikk for stort bilde Christina Jonassen 
Ressurslærer 2.tr og 3.tr
Matematikkveileder
Teamleder 1.-4.tr
Epost arb.:christina.jonassen@faerder.kommune.no 
  Iver M. Solvang
Kontaktlærer 7. tr
Ressurslærer 6.tr

Epost arb.:iver.mauricio.solvang@faerder.kommune.no

Klikk for stort bilde

Desirée Østbye
Kontaktlærer 1.tr
Ressurslærer 3.tr

Epost arb: desiree.ostbye@faerder.kommune.no

Klikk for stort bilde Janniche Blomhoff Stange 
Ressurslærer 1. og 5. tr
Epost arb.:janniche.blomhoff.stange@faerder.kommune.no 
Klikk for stort bilde Mari Låhne 
Kontaktlærer 7. tr
Ressurslærer 6.tr
 
Epost arb.:mari.lahne@faerder.kommune.no 
Klikk for stort bilde Marie Kristiansen 
Kontaktlærer 4. tr
Ressurslærer 1.tr
Leseveileder
Epost arb.:marie.b.kristiansen@faerder.kommune.no 
Klikk for stort bilde Seka Patrizia Kjølner 
Kontaktlærer 2. tr
Leseveileder
Epost arb.:seka.patricia.panzer.kjolner@faerder.kommune.no 
Klikk for stort bilde Stian Løken Mathisen 
Kontaktlærer 5. tr
Ressurslærer 6.tr
Dybde- og digitalpedagog
Teamleder 5.-7.tr
Epost arb.:stian.loken.mathisen@faerder.kommune.no 
Klikk for stort bilde Therese Sandersen 
Kontaktlærer 3. tr
Epost arb.:therese.sandersen@faerder.kommune.no 
Klikk for stort bilde Wenche Selbervik 
Kontaktlærer 1. tr
Ressurslærer 2.tr

Epost arb.:wenche.selbervik@faerder.kommune.no

  Mette Pedersen
Ressurslærer 5. tr
Epost arb: mette.pedersen2@faerder.kommune.no