Torød skole

Torød skole ligger sørøst på Nøtterøy i Færder kommune. Skolen har 124 elever og 22 ansatte. Skolen ligger flott plassert med en fin skolegård og med kort avstand til skogen, nærmiljøanlegget og stranden. Skolen ble grunnlagt i 1856, mens dagens skolebygning ble påbegynt i 1932.

På Torød skole er vi opptatt av at alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. På Torød skole skal det være inkludering, likeverd og verdsettelse av mangfold. Vi satser på god kompetanse, kunnskapsdeling, medvirkning og medansvar blant voksne og elever. På skolen og i SFO er vi opptatt av relasjonsbygging som metode(SMART) og benytter TIDE aktivt i vårt refleksjonsarbeid. Vi jobber godt med tverrfaglighet og dybdelæring. Fagfornyelsen - læreplaner i alle fag er i fokus. Fra høsten 2021 skal skolen og hele Færder kommune benytte "Fysisk aktiv læring" aktivt inn i undervisningen.