Sosiallærer

Kristine Willumstad Bryn                        

kristine.willumstad.bryn@faerder.kommune.no 

 

Hva gjør en sosiallærer?

Jeg har et ekstra ansvar for å hjelpe elever med å finne seg til rette på skolen og bidra til at alle har det bra. Jeg er en du kan snakke med når du lurer på noe, når ting blir vanskelig eller når du har behov for en å prate med. Enten om livet ditt her på skolen, eller utenfor.  Du kan prate med meg i tillegg til, eller når du ikke har lyst til å snakke med foreldre/foresatte, kontaktlærer eller andre voksne.

Får å få til god trivsel på skolen har jeg samtaler og veiledning individuelt eller i gruppe. Samtidig jobber jeg tett med kontaktlærer, helsesøster og skolens innsatsteam. Nettopp fordi vi alle vil at elevene her på Torød skal trives og ha det bra. Samarbeidet kan også være med eksterne aktører som PPT, BUPA og barnevernet ved behov.

Jeg har taushetsplikt. Det betyr at jeg ikke kan fortelle videre det du/dere forteller, utenom hvis det er fare for liv og helse.

Hvem kan ta kontakt med sosiallærer?

Alle som ønsker kan ta kontakt med meg. Elever som har noe på hjertet, elever som er bekymret for medelever, foreldre/foresatte og lærere.

Hvordan tar jeg kontakt med sosiallærer?

Jeg kan kontaktes til enhver tid, for eksempel i friminuttet, på kontoret, på telefon, på e-post, eller via en lærer eller annen voksen. Hvis jeg ikke har tid akkurat da, avtaler vi en tid. 

Vi snakkes!

 

Mvh Kristine Willumstad Bryn