Sosiallærer

 

Sosiallærer Torød skole: Anne Mette Langgård                        

anne.mette.langgard@faerder.kommune.no

 

Hva gjør en sosiallærer?

Den viktigste jobben til en sosiallærer er å hjelpe elevene til å finne seg til rette på skolen og bidra til at alle har det bra. Sosiallæreren kan være en å snakke med når du lurer på noe, ting blir vanskelig eller når du har behov for en å prate med. Det kan være om alt mulig som har med livet ditt på skolen eller utenfor. Sosiallærer kan være en å prate med i tillegg til eller når du ikke har lyst til å snakke med foreldre/foresatte, kontaktlærer eller andre voksne.

Sosiallærer tilbyr samtaler og veiledning individuelt eller i gruppe, og jobber tett med kontaktlærer, helsesøster og i skolens innsatsteam. Samarbeidet kan også være med eksterne aktører som PPT, BUPA og barnevernet ved behov.

Sosiallærer har taushetsplikt. Det betyr at jeg ikke kan fortelle videre det du/dere forteller, utenom hvis det er fare for liv og helse.

Hvem kan ta kontakt med sosiallærer?

Alle som ønsker kan ta kontakt med meg. Elever som har noe på hjertet, elever som er bekymret for medelever, foreldre/foresatte og lærere.

Hvordan tar jeg kontakt med sosiallærer?

Jeg kan kontaktes til enhver tid, for eksempel i friminuttet, på kontoret, på telefon, på e-post, eller via en lærer eller annen voksen. Hvis jeg ikke har tid akkurat da, avtaler vi en tid. Jeg har sosiallærertid mandag klokka 12.00 til 13.10, og onsdag klokka 10.00 til 13.30.

Ikke vær redd for å ta kontakt. Vi snakkes!