Visjon og mål

På Torød skole er vi opptatt av at alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. På Torød skole skal det være inkludering, likeverd og verdsettelse av mangfold. Vi satser på god kompetanse, kunnskapsdeling, medvirkning og medansvar blant voksne og elever. På skolen og i SFO er vi opptatt av relasjonsbygging som metode(SMART) og benytter TIDE aktivt i vårt refleksjonsarbeid. Skolen har nulltoleranse for mobbing.