Kontaktinformasjon

Kristine Willumstad Bryn
kristine.willumstad.bryn@faerder.kommune.no
SFO - leder
97 15 93 43

Tlf. SFO - basen
40 91 15 15

Tlf. felles for Færder skolene
40 91 15 00

Mobilskolemelding
Start SMS med sfo mellomrom og deretter tekst til 59 44 42 05
Eks:
sfo Steinar(1.trinn) kommer ikke på SFO i dag(sendes til 59 44 42 05)