Her jobber vi

Seka Patricia Kjølner - kontaktlærer
Christina Jonassen - ressurslærer
Wenche Selbervik - ressurslærer
Irene Karlsen - fagarbeider