Her jobber vi

Therese Sandersen - kontaktlærer
Christina Jonassen - ressurslærer
Desirèe Østbye - ressurslærer
Steinar U. Olsen - ressurslærer
Siw Aleksandersen - assistent
Bodil Christensen - fagarbeider