Her jobber vi

Anne Mette Langgård - kontaktlærer
Marie B. Kristiansen - kontaktlærer
Martin Meyer - assistent
Katinka B. Terjesen - fagarbeider