Her jobber vi

Wenche Selbervik – kontaktlærer

Stine Sebakk Kihle - ressurslærer 

Inger Lise Wilkie – fagarbeider

Bodil Christensen - fagarbeider