Her jobber vi

Stian L. Mathisen - kontaktlærer
Mette Pedersen - ressurslærer
Janniche B. Stange - ressurslærer
Irene Karlsen - fagarbeider