Her jobber vi

Therese Sandersen – kontaktlærer 

Iver M. Solvang – ressurslærer

Ida B. Nilsen - ressurslærer

Irene Karlsen – fagarbeider

Bodil Christensen - fagarbeider

Martin Meyer - fagarbeider