Her jobber vi

Vegard Pedersen - kontaktlærer
Iver M. Solvang - ressurslærer
Stian L. Mathisen - ressurslærer
Mari Låhne - ressurslærer
Lise Wilkie - fagarbeider