Ansatte på trinnet

Iver M. Solvang - kontaktlærer
Mari Låhne - kontaktlærer
Vegard Pedersen - ressurslærer
Steinar U. Olsen - ressurslærer
Lise Wilkie - fagarbeider