SkoleSMS

Send [trinn] [tekst] til 594 44 206.
Eks: 4 Per er syk i dag. Hilsen Lise.
Meldingen blir så videresendt som e-post til lærerne
på 4. trinn.

Klikk for stort bilde