Trafikklys

Spredningen av Covid-19 økende i landet. For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, er det iverksatt forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.  

Ungdomstrinnet og de videregående skolene går fra gult til rødt smittevernnivå, mens barnehager og barneskoler fortsetter på gult nivå. 

  

Skolestart 20212

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2015.
Viktig informasjon til foresatte med barn som skal starte på nye Labakken skole finnes på skolens nettside.

I begynnelsen av januar sendes informasjon om skoleinnmelding elektronisk til alle foresatte.
De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon , vil få informasjon pr. post.
Foresatte som ikke har mottatt elektronisk melding eller brev i løpet av januar, bes ta kontakt pr. e-post: ams@faerder.kommune.no

Svarfrist for skoleinnmelding er 24. januar kl. 24:00

Husk og søk SFO-plass samtidig!

 

Herstad skole og Vestskogen skole, i tillegg til «gruppe 10» ved Brattås skole og Færder kulturskole, skal slå seg sammen og flytte inn på Labakken skole i løpet av høsten 2021. Byggeprosessen er godt i gang, og vi gleder oss til den nye skolen står ferdig.

Skoleåret er i gang, og vi skal sammen ta godt vare på våre fine, dyrebare 1.klassinger, både på skolen og på skoleveien.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3272199122822913&id=119711611405029

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større.