Hva er ART?

Hva er ART

ART står for Aggression Replacement Training og er en metode for å jobbe med sosial kompetanse. Metoden er utviklet i USA av professor Arnold Goldstein.

Om du er hjemme, på jobb, på skolen eller blant venner er du avhengig av sosial kompetanse. Hvor trygg du er på den sosiale arenaen er viktig for trivsel og mestring.
I tilegg viser det seg at sosial kompetanse er god ”vaksine” mot kriminelle handlinger, vold og rus. Sosial kompetanse handler blant annet om:

- samspill med andre

- kunne forholde seg til omgivelsene

- dekke dine sosiale behov

Trening i sosial kompetanse er viktig uansett hvem du er. Noen barn og unge mangler grunnleggende sosiale ferdigheter som gir dem muligheter til positivt mellommenneskelig samspill.

ART består av tre komponenter:

- sosial ferdighetstrening

- sinnekontrolltrening

- moralsk resoneringstrening

Hva skjer i ART
ART trening skjer i en gruppe på fire til åtte personer i tilegg til to trenere. Vi møtes ca. 30 ganger av tre timer i uken. Treningen består mye av rollespill og tar utgangspunkt i din hverdag og virkelighet. Timene følger en fast struktur som skaper forutsigbarhet og trygghet. ART er en metode som vektlegger det positive. Ros og positiv oppmerksomhet skaper mestring, selvtillit og trivsel.

Sosial ferdighetstrening
I sosial ferdighetstrening trenes det på sosiale ferdigheter. Det finnes 60 ferdigheter for barn og 50 for ungdom/voksne. Her er noen eksempler:

1.å presentere seg selv

2.å gi et kompliment

3.å motta en klage

4.å be om unnskyldning

5.å forsvare en venn

6.å stå i mot gruppepress

Sinnekontrolltrening
Vi tar ikke bort sinnet. Det er en naturlig og sunn reaksjon. Det vi jobber med er hva barna/ungdommen gjør når de er sinte. Sinnekontrolltrening bevisstgjør hva som skjer med barna/ungdommen når de kommer i situasjoner som kan gjøre de sinte, stresset eller andre følelser som er vanskelige å vite hvordan de skal takle. Økt sosial kompetanse vil kunne øke deres innsikt og nyansering av egne følelser. Det kan være med å redusere hyppigheten av hvor ofte en blir sint. Gjennom økt sosial kompetanse vil de kunne finne andre måter og håndtere vanskelige situasjoner på.

Moralsk resonneringstrening
Her jobber vi med det tankemessige. Hverdagen er full av valg og dilemmaer som barn/ungdom må ta stilling til. Hva barnet/ ungdommen velger vil få konsekvenser. For å være mest mulig rustet til å foreta hensiktsmessige valg, er det viktig at de er klar over konsekvenser av valgene for seg selv og andre.
Vi presenterer moralske dilemmaer, hentet ut fra den virkeligheten som barna/ ungdommen lever i. Det blir trening i argumentering av egne synspunkter og stå for valg og verdier de tar.