Generell informasjon om skolen

Vestskogen skole er en flerkulturell barneskole på Nøtterøy, og kommunens mottaksklasse for nyankomne elever er lokalisert hos oss. Elevene blir på "Solsikken" til de har tilstrekkelige norskkunnskaper og kan begynne på sin nærskole. Kommunens tospråklærere har sin tilhørighet til Vestskogen skole.

Skolen ble tatt i bruk i 1967, og ble sist bygget ut i 1998. Den består av tre bygg. 1. og 2. trinn holder til i "Lilleskolen" sammen med SFO. I hovedbygget holder 3. - 7.trinn og Solsikken til. Her er også alle spesialrommene, med unntak av musikkrommet, som ligger i "Kuben" (bygget midt i skolegården).

Skolens administrasjon består av rektor, assisterende rektor, inspektør, baseansvarlig for SFO og kontor- og servicemedarbeider. Skolens øvrige personale består av  ca. 25 pedagoger og ca. 10 assistenter/fagarbeidere. I tillegg kommer tospråklærere, helsesøster, vaktmester og renholdspersonale.

Vi har ca. 280 elever ved skolen. Skolen ser årstrinnene som en enhet. De fleste årstrinnene disponerer to rom med dobbeltdører mellom, og et grupperom. Dette muliggjør fleksibel organisering av elever og lærere. Hvert årstrinn er delt inn i to eller tre kontaktlærergrupper.

Vestskogen skole har kort vei til skog og sjø, og det ønsker vi å utnytte. 1. og 2.trinn har uteskole hver uke, og tilbringer tiden ute i nærmiljøet, i skogen eller ved sjøen. Noen trinn velger å ha uteskole en fast dag i uka, mens andre velger å fordele uteskoletimene utover flere dager. De øvrige trinnene legger også inn uteskoledager i undervisningen.

Vestskogen skole skal slås sammen med Herstad skole, og bli nye Labakken skole i 2020.