Skolens tverrfaglige ressursteam

Ressursteamet møtes fast hver tirsdag, og er en tverrfaglig ressurs for ansatte på skolen som undrer seg over enkeltelever. Det tverrfaglige teamet drøfter saker anonymt, med mindre foresatte har samtykket til at det brukes navn. 

Teamet består av:
Helsesøster, Torhild Sagen Smedsrud
Forebyggende barnevern, June Lindøe
PPT, Merete Marthinsen
Inspektør, Hilde Marie Westkagen-Kirkevold
Ass. rektor, Steingrim Sandvik

Foresatte er hjertelig velkomne til å være med i ressursteam, og har ved flere anledninger deltatt med stort hell. Dersom du kunne tenke deg å undre deg over eget barn sammen med oss, eller lurer på noe rundt teamet, så ikke nøl med å ta kontakt med barnets kontaktlærer eller Steingrim Sandvik.