Visjon for Vestskogen skole

Vestskogen skoles visjon:
"På Vestskogen skole er det godt å være, og mye å lære"

Våre satsningsområder (jmf. skolens visjon):

Det fysiske og psykososiale skolemiljøet
Vårt mål er at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. For å oppnå dette, arbeider vi med mange ulike tiltak parallelt gjennom skoleåret. Blant annet:

- PALS
- TL (Trivselslederprogrammet)
- Fellessamlinger for hele skolen. Hvert trinn har ansvar for 1-2 samlinger med underholdning per skoleår.

God læring
Sammen har det pedagogiske personalet ved skolen utviklet en kvalitetsbeskrivelse av god læring, som brukes aktivt i undervisningen. Vi har tydelige læringsmål for elevene, slik at de vet hva de skal lære. Elevene skal ha mulighet til å samarbeide og være deltakende i læringsarbeidet.